Akcie

ROK 2021

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHODZA

14.03.2021          Bottovo (nedeľa) za r. 2019 a 2020

VÝCVIKOVÉ DNI

Podľa situácie s COVID 19  a AMO - termín a miesto bude určené neskôr

VÝSTAVY

13.08.2021    KV      Kolíňany

SKÚŠKY

09.05.2021    SVS     Horná Potôň (nedeľa)

03.07.2021    FSS a MP     Tvrdomestice (sobota)  propozície TU   prihláška TU

17.07.2021    LSS     Slatinka Pri Zvolene  (sobota)  ZRUŠENÉ

07.08.2021    VP       Bottovo (sobota)  propozície TU   prihláška TU

13.-15.08.2021        VSS - 9. ročník MŠK, CACIT, CACT - Kolíňany propozície TU prihláška TU

09.10.2021    CHJSS  CACT - Lesenice (sobota)

.................................................................................................................................

2020

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHôDZA

15.03.2020          Bottovo (nedeľa)

VÝCVIKOVÉ DNI

19.04.2020          Kostolná pri Dunaji (nedeľa)

16.05.2020          Prašice (sobota)

    jún 2020          termín bude upresnený

VÝSTAVY

22.02.2020          KV - Nitra (sobota)

21.06.2020          ŠV - Hanušovce nad Topľou (nedeľa)

SKÚŠKY

20.06.2020          FSS - Kostolná pri Dunaji (sobota) TU

18.07.2020          LSS - Slatinka ( pri Zvolene) (sobota), propozície TU prihláška TU

08.08.2020          VP -   Šenkvice (sobota), propozície TU prihláška TU

15.-16.08.2020    MKL 2.ročník - VSS a MP - Košice - okolie, propozicie TU prihláška TU

17.10.2020          CHJSS - Lesenice (sobota), prihláška TU  (ZMENA TERMINU)

.......................................................................................................................................

2019

VÝCVIKOVÉ DNI

24.03.2019          Kostolná pri Dunaji (nedeľa)

28.04.2019          Prašice ( nedeľa)

15.06.2019          Sečovce

13.07.2019          Slatinka (ZV)

VÝSTAVY

26.05.2019          Sládkovičovo -  propozicie

SKÚŠKY

12.05.2019           SVS -  Kostolná pri Dunaji

22.06.2019           FSS -  Sečovce

20.07.2019           LSS -  Slatinka pri Zvolene

03.08.2019            VP  -  Bottovo

10.08.2019            JSS -  Sečovce

24.-25.08.2019     VSS -  Memoriál Štefana Krasňanského, Branovo, CACIT ,CACT,                                                             

12.10.2019        JSS -  Lesenice - CACT (chovné, overovanie vlôh)

pokiaľ neviete vyplniť prihlášku v xls. použite TÚTO v doc.

.........................................................................................................................................................................................................

2018

VÝCVIKOVÉ DNI

14.04.2018       Kostolná pri Dunaji

15.04.2018         Sečovce

12.05.2018       Prašice - Duchonka

13.05.2018         Zbudza

16.06.2018       Sečovce

24.06.2018         Domaša

15.07.2018         Dargov

VÝSTAVY

27.05.2018       VINCOV LES  -  SLÁDKOVIČOVO 

03.06.2018       DVORIANKY  -  ŠV -

SKÚŠKY

23.06.2018      FSS  -  SEČOVCE - propozície 

21.07.2018      LSS  -  SLATINKA pri ZVOLENE - propozície 

04.08.2018      VP    -   BOTTOVO - propozície 

11.-12.08.2018   VSS  MEMORIÁL KLAUDIUSA LUKÁČA - KOŠICE OKOLIE  ( CACT) propozície 

06.10.2018      JSS CHOVNÉ   -   LESENICE  (CACT)

 

 

 

 

2017

výcvikové dni- pobočka východ

 • SEČOVCE     22.04.2017
 •                     20.05.2017
 •                     03.06.2017
 •                     08.07.2017
 •                     29.07.2017
 •                     19.08.2017

2016

 • 13.03.2016 Výročná členská schôdza Sielnica o 10:00 (ZV)
 • 19.03.2016 Výcvikový deň Biely Kostol
   
 • 22.05.2016 Klubová výstava Dunajská Lužná
   
 • 25.06.2016 FSS Sečovce
   
 • 01.07.2016 Špeciálna klubová výstava Dvorianky
   
 • 23.07.2016 LSS Slatinka (ZV)
   
 • 06.08.2016 JSS Sečovce
   
 • 20.-21.08.2016 VSS
  Pohár Klaudiusa Lukáča Sečovce
 • 08.10.2016 JSS+chovné skúšky CACT Lesenice (VK)

 

2015

 

 • 7.3.2015 Výročná členská schôdza, Dvory nad Žitavou
 • 17.5.2015 Klubová výstava, Dunajský Klátov
 • 20.6.2015 Farbiarske skúšky stavačov, Sečovce
 • 25.7.2015 Lesné skúšky stavačov, Zvolen
 • 1-2.8.2015 Memoriál Štefana Krasňanského, Rimavská Sobota

 

2014

 

 • 22.2.2014 Členská schôdza pobočky na východe, Sečovce
   
 • 1.03.2014 Výročná členská schôdza, Dvory nad Žitavou
   
 • 11.05.2014 Klubová výstava, Radošovce
   
 • 2.08.2014 Lesné skúšky stavačov, Zvolen
   
 • 10.08.2014 Klubové jesenné skúšky, Miesto neurčené
   
 • 29.–30.8.2014 VSS - Pohár Zemplína – Memoriál Klaudiusa Lukáča, Miesto neurčené
   
 • 18.10.2014 Jesenné skúšky, skúšky chovnosti ČF, Levice
   

 

2013

          

 • 8. marec 2013 Členská schôdza pobočky východ, Sečovce - centrum volného času,
 • 9.marec 2013 Výročná členská schôdza, Dvory nad Žitavou
 • 6.apríl 2013     Výcvikový deň ČF, Biely Kostol - Kamenný Mlyn  8.00, účasť vopred nahláste u výcvikára klubu
 • 26.máj 2013 Klubová výstava Radošovce - prihláška,

        •  24. - 25. august 2013, MŠK, - propozície,


        •  26.október 2013 Skúšky chovnosti ČF, Biely Kostol
 

 

2012

 

 • 26.2.2012   Výročná schôdza pobočky Východ, Sečovce
 •   3.3.2012    Konferencia klubu, Biely Kostol
 • 27.5.2012    Klubová výstava, Radošovce
 •   2.6.2012    Farbiarske skúšky stavačov, Dvory nad Žitavou
 • 16.6.2012    Farbiarske skúšky stavačov, Úbrež
 • 18.8.2012    Jesenné skúšky stavačov, Dvory nad Žitavou
 • 18.8.2012    Jesenné skúšky stavačov, Sečovce
 • 22.9.2012    Skúšky chovnosti ČF, Sečovce
 •  6.10.2012   Skúšky chovnosti ČF, Biely Kostol
   

 

2011

 

 • 26. február 2011 Biely Kostol                        - Výročná členská schôdza
 • 22. máj 2011 Radošovce Mlyn                      -  Klubová výstava ČF
 • 3-4. september 2011 Branovo                      - Memoriál Štefana Krasňanského
 • 1. október Biely Kostol                                   - overenie vlôh ČF

 

Zahraničné akcie

 

 • 16-18.4.2011 Žírovice (ČR)                             - Field Trial Český Fousek
 • 22-24.4.2011 Klapý (ČR)                                 - Field Trial Český Fousek
 • 11. jún 2011 Protivín (ČR)                               - DEN S ČESKÝM FOUSKEM
 • 3. september 2011 Uherské Hradište (ČR)   - výstava ČF

Prihlásenie