Aktuality

                                                                    Víta Vás Slovenský Klub chovateľov českých fúzačov 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 • SKCHČF  v spolupráci s OPK Košice-okolie a KCHPS  organizuje v dňoch 15.-16. augusta 2020 Všestranné skúšky stavačov a malých plemien -  II. ročník Memoriálu Klaudiusa Lukáča so zadávaním titulu CACT a R-CACT vo Veľkej Ide. Podrobnosti nájdete v propozíciách TU. Prihláška TU. Aktuality budú doplnené.
 • aktualita pridaná 09.07.2020

.................................................................................................................................................................

 • SKCHČF usporiada dňa 8.8.2020 (sobota) Špeciálne skúšky z vodnej práce v Šenkviciach. Zraz účastníkov je o 9:00 pri poľovníckej chate v Šenkviciach (pri vodnej nádrži). Podrobnosti nájdete v propozíciách TU 
 • aktualita pridaná 09.07.2020

.................................................................................................................................................................

 • Slovenský klub chovateľov českých fúzačov usporiada dňa 18.7.2020 Lesné skúšky stavačov v Slatinke pri Zvolene. Zraz účastníkov je o 8:00 pri poľovníckom dome v Slatinke. Podrobnejšie informácie nájdete v propozíciách TU
 • aktualita pridaná 30.06.2020

.................................................................................................................................................................

 • Dňa 27.6.2020 sa v Kostolnej pri Dunaji uskutočnili Farbiarske skúšky stavačov. Z 15 prihlásených stavačov 13 nastúpilo,( z toho 7 českých fúzačov) 11 skončilo v I.cene, 1 v II.cene a jeden neobstál. Prvú priečku obsadil pes Slovenského hrubosrstého stavača PIERKO Dru-Wyd s vodičom Marekom Sabom, duhé miesto pripadlo sučke Nemeckého krátkosrstého stavača ARCHIE zo Suchovskej doliny s vodičkou Ivanou Pukancovou a tretie miesto a zároveň najlepšie umiestnenie Českého fúzača patrí psovi KEEN od Juhása s vodičkou Erikou Kolesárovou. Výbor klubu vyjadruje úprimné poďakovanie PS Spolok Kostolná pri Dunaji za prepožičanie revíru, Deziderovi Sabovi za veľkú a nezištnú pomoc pri príprave tohto kynologického podujatia, sponzorom za vecné ceny a všetkým účastníkom za disciplínu , zodpovednosť a dodržanie všetkých podmienok v súvislosti s pandemickou situáciou. Výsledky si môžte pozrieť TU a foto bude doplnené v galérii.
 • aktualita pridaná 29.06.2020

.................................................................................................................................................................

 • Slovenský klubchovateľov českých fúzačov oznamuje, že všetky skúšky poľovných psov organizované SKCHČF sa uskutočnia podľa plánu a budú organizované podľa podmienok stanovenými SPK. Nájdete ich v sekcii "AKCIE" aj s predvyplnenými prihláškami. Propozície budú zverejnené a aktualizované tu na stánke v aktualitách podľa podmienok stanovených SPK v závislosti na pandemickej situácii.
 • aktualita pridaná 08.06.2020

.................................................................................................................................................................

 • ZMENA TERMÍNU KONANIA FSS
 • Termín konania farbiarskych skúšok v Kostolnej pri Dunaji sa prekladá na 27.06.2020. Všetky ostatné podmienky miesto a čas ostávajú nezmenené. Aktualizované propozície TU .
 • aktualita pridaná 28.05.2020

.................................................................................................................................................................

 • V zmysle pokynov ústredia SPK ku skúškam upotrebiteľnosti SKCHČF usporiada dňa 20.06.2020 (v sobotu) farbiarske skúšky stavačov v Kostolnej pri Dunaji. Zraz účastníkov je o 9:00 pri poľovníckej chate (smer tigre). V prípade záujmu pošlite prihlášku spolu s aktuálnou kópiou obidvoch strán preukazu o pôvode psa na e-mail: kolesar.stefan@gemernet.sk 1x alebo poštou na adresu: Štefan Kolesár, Bottovo 80,   980 41 2x. Pre skúšky platia niektoré obmedzenia:
 • skúšky sa konajú bez prítomnosti verejnosti
 • skúšok sa môžu zúčastniť len vodiči so psami, rozhodcovia, zástupcovia organizátora, pomocníci (nosiči) prípadne delegovaný komorový dozor
 • celé skúšky sa môžu konať výhradne v exteriéri
 • skúšok sa môžu zúčastniť len psy, ktoré ešte nemajú potrebnú kvalifikáciu na dohľadávanie srnčej zveri (FSS alebo LSS)
 • všetci účastníci musia mať ochranu tváre a dodržiavať 2 metrové odstupy
 • bližšie informácie na tel: 0903 502 389
 • celé znenie usmernenia SPK si môžte pozrieť  TU  prihláška  TU 
 • aktualita pridaná 15.05.2020

.................................................................................................................................................................

 • OZNAM - USMERNENIE SKJ
 • V prílohe si môžete prečítať usmernenie pre chovateľov poľovných plemien psov. Celé znenie usmernenia nájdete TU
 • aktualita pridaná 01.04.2020

.................................................................................................................................................................

 • O Z N A M   P R E   Č L E N O V
 • UZNESENÍM KYNOLOGICKÁ RADA SPK ROZHODLA O ZRUŠENÍ VŠETKÝCH PLÁNOVANÝCH KYNOLOGICKÝCH AKCIÍ DO 30.06.2020. O ĎALŠOM POSTUPE SA ROZHODNE PODĽA SITUÁCIE S PANDÉMIOU COVID 19. ĎALŠIE INFO NÁJDETE TU NA STRÁNKE NESKOR.
 • aktualita pridaná 24.03.2020

.................................................................................................................................................................

 • VÝBOR KLUBU OZNAMUJE VŠETKÝM ČLENOM SLOVENSKÉHO KLUBU CHOVATEĽOV ČESKÝCH FÚZAČOV ŽE V DOSLEDKU OPATRENIA VLÁDY SR SO ŠÍRENÍM KORONAVÍRUSU SA TERMÍN VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHODZE PREKLADÁ NA  N E U R Č I T O .  NÁHRADNÝ TERMÍN BUDE OZNÁMENÝ OBVYKLÝM  SPOSOBOM.
 • aktualita pridaná 10.03.2020

.................................................................................................................................................................

 • Výbor klubu pozýva všetkých členov Slovenského klubu chovateľov českých fúzačov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 15.03.2020 (nedeľa) v BOTTOVE v kultúrnom dome so začiatkom o 10:00. Po schôdzi sa uskutoční kontrola osrstenia u chovných jedincov, preto je ich účasť nevyhnutná a odber vzoriek na test DNA na určenie paternity u jedincov, ktorým táto vzorka ešte nebola odobratá. Občerstvenie je zabezpečené.
 • aktualita pridaná 29.02.2020

.................................................................................................................................................................

 • Plán akcií na rok 2020 nájdete v podstránke "AKCIE"
 • aktualita pridaná 02.02.2020

.................................................................................................................................................................

 • Dňa 22.02.2020 sa uskutoční Klubová výstava v priestoroch Agrokomplexu v Nitre. Podrobnosti nájdete v propozíciách TU
 • ,,         ,,
 • aktualita pridaná 17.12.2019

..............................................................................................................................................................

 • Výbor klubu žiada členov, ktrorí chcú zverejniť príspevok v klubovom spravodaji, aby tento zaslali na adresu tajomníka klubu (jozeff.lechner@gmail.com) do 20.01.2020.
 • aktualita pridaná 12.11.2019

...........................................................................................................................................................

 • UKONČENIE SEZÓNY
 • Klubovými jesennými skúškami stavačov náš klub ukončil sezónu skúšok za rok 2019. Výbor klubu ďakuje všetkým členom za účasť, pomoc a podporu na skúškach a praje všetkým členom veľa úspechov v hlavnej časti poľovníckej sezóny 2019/2020 so svojimi štvornohými zverencami na spoločných ako aj individuálnych poľovačkách. Veríme, že rok práce pri výcviku a skúškach psov zúročí Vašu snahu o skvalitnenie výkonov a spoľahlivosti vašich psíkov v praxi.
 • aktualita pridaná 16.10.2019

...........................................................................................................................................................

 • V sobotu 12.10.2019 v Opatovskej Novej Vsi sa konali klubové jesenné skúšky stavačov v revíri PZ Hunter Lesenice pod vedením hlavného rozhodcu Ing. Jozefa Telepuna PhD. Z 10 prihlásených jedincov nastúpilo 8, štyri skončili v I.cene, jeden v II.cene a tri jedince neobstáli. V príjemnon jesennom počasí si najlepšie počínala suka českého fúzača JESA od Juhása s vodičom Ľubošom Juhásom a získali titul CACT, na druhom mieste skončila suka nemeckého krátkosrstého stavača JOSTA z Fikovho dvora s vodičom Ing. Imrichom Ruščákom a na tretiu priečku obsadila suka ČF Desmé od Hlavníku s vodičom Františkom Smejkalom s titulom R-CACT. Ďalšia suka českého fúzača Linda od Tyrše obsadila štvrtú priečku v I.cene. Výbor klubu ďakuje všetkým, čo pomohli tieto skúšky zorganizovať, najmä PZ Hunter Lesenice, ktoré nám už tradične každý rok poskytne priestor na usporiadanie skúšok.Výsledky si môžte pozrieť TU
 • aktualita pridaná 16.10.2019

...........................................................................................................................................................

 • Z M E N A   T E R M Í N U    CHJSS !!!
 • SKCHČF usporiada 12.10.2019 chovné jesenné skúšky stavačov so zadávaním titulu CACT. (pôvodý termín bol 5.10.)  Zraz účastníkov skúšok je  8.00 hod. v Opatovskej Novej Vsi pred budovou Jana Ďuríková -VITIS. Podrobnosti nájdete v propozíciách v sekcii"Akcie".
 • aktualita pridaná 03.09.2019

...........................................................................................................................................................

 • Niektoré fotografie a videá si môžete pozrieť na stránke nášho mediálneho partnera Poľovníctvo & rybárstvo.
 • https://polovnictvo-rybarstvo.pluska.sk/kynologia/pozrite-fotografie-video-psov-pracach-poli-ramci-memorialu-stefana-krasnanskeho?itm_site=polovnictvoarybarstvo&itm_template=hp&itm_area=hp&itm_modul=tobox-big&itm_image=0&itm_position=1
 • https://polovnictvo-rybarstvo.pluska.sk/video/otvorenie-8-rocnika-memorialu-stefana-krasnaskeho?itm_site=polovnictvoarybarstvo&itm_template=hp&itm_area=hp&itm_modul=video-box&itm_image=0&itm_position=1
 • https://polovnictvo-rybarstvo.pluska.sk/kynologia/pozrite-ucastnikov-8-rocnika-memorialu-stefana-krasnanskeho
 • https://polovnictvo-rybarstvo.pluska.sk/polovnictvo/video-prinasanie-lisky-cez-prekazku-ramci-memorialu-stefana-krasnanskeho
 • aktualita pridaná 28.08.2019

...........................................................................................................................................................

 • 24. a 25. augusta 2019 Slovenský klub chovateľov českých fúzačov v spolupráci s OPK Nové zámky, PZ Branovo a Lesy SR, OZ Levice, LS Palárikovo usporiadali v Branove a okolí všestanné skúšky stavačov - Memoriál Štefana Krasňanského. V príjemnom prostredí okolo Branova súťažilo     18 stavačov zo Slovenska a Česka z toho 8 českých fúzačov. Zvíťazila sučka slovenského hrubosrstého stavača NAŠA Dru-Wyd s vodičom MVDr. Radomírom Kriekom so ziskom 500 bodov a titulmi CACIT, CACT, Naj les, na druhom mieste sa umiestnila sučka nemeckého drôtosrstého stavača  EGEREMASTER RUNA KENAZ s vodičom Ottom Banásom st. s bodovým ziskom 500 b. a titulom R-CACIT (rozhodoval vek psa) a na tretiu priečku sa vypracovala sučka českého fúzača Heda z Citoňských luk s vodičom Josefom Tinkom z Českej republiky a získala tituly CACT, klubový víťaz, naj ČF a naj voda. Z českých fúzačov ďalej 5.miesto Coral Gothywen s vodičom Jánom Ševčíkom I. cena, 475 b. a R-CACT, 7. miesto Chyta ze Staropleských luk s vodičom Vojtěchom Škrbom z ČR, I. cena,  462 b., 10. miesto PARUS Maholánsky les s vodičom Bc. Štefanom Kolesárom, II. cena, 451 b. a najrýchlejšia ohrádka, 11. miesto Frey z Kusalova chovu s vodičom Ing. Františkom Palušom, III. cena, 485 b. a najlepšia ohrádka,  12. miesto Baron Vallis Baptismi s vodičom Radkom Múdrym ČR, III. cena, 477 b. naj. pole, 14. miesto Agi od Lhoteckého vrchu s vodičkou Ing. Leou Tichou ČR, III. cena, 472 b. a jeden ČF neobstál. Výbor SKCHČF ďakuje všetkým, ktorí pomohli toto veľkolepé kynologické podujatie zorganizovať, sponzorom, rozhodcom, vodičom, rodine Krasňanskej a ostatnej verejnosti za účasť. Výsledky      
 • aktualita pridaná 26.08.2019

...........................................................................................................................................................

 • Výsledky z LSS 2019 v Slatinke TU
 • Výsledky z VP 2019 v Bottove   TU
 • aktualita pridaná 09.08.2019

...........................................................................................................................................................

 • Jesenné skúšky stavačov v termíne 10.8.2019 v Sečovciach sa rušia.
 • aktualita pridaná 07.08.2019

...........................................................................................................................................................

 • SKCHČF v spolupráci s OPK Rim.Sobota usporiada   v sobotu 3. augusta 2019  Špeciálne skúšky z vodnej práce pri vodnej nádrži v Bottove. Zraz účastníkov je o 8:00. Smerové tabule k miestu konania  budú umiestnené na hlavnej ceste č. 571. Podrobnejšie informácie nájdete na tejto stránke  v sekcii "Akcie".
 • aktualita pridaná 24.07.2019

...........................................................................................................................................................

 • SKCHČF v spolupráci s OPK Zvolen usporiada dňa 20.júla 2019 Lesné skúšky stavačov v Slatinke (okr. Zvolen) v revíri PZ Ľubica Zvolenská Slatina. Zraz je o 8:00 pri poľovníckom dome v Slatinke. Podrobnejšie informácie nájdete v propozíciách na tejto stránke v sekcii "Akcie". V súvislosti s touto akciou je naplánovaný aj výcvikový deň pre členov klubu na nedeľu 14.7.2019 na tom istom mieste o 9:00 spojený s brigádou na prípravu skúšok.
 • aktualita pridaná 08.07.2019

...........................................................................................................................................................

 • V sobotu 22.06.2019 sa v Sečovciach uskutočnili Farbiarske skúšky stavačov, ktoré organizoval SKCHČF. Z 8 prihlásených psov nastúpilo 6. Tri jedince obstáli v I. cene a tri v II. cene. Z českých fúzačov jeden skončil na 2. mieste v I. cene a jeden obsadil 6.- tu priečku v II. cene. Výbor klubu ďakuje členom PZ Ternava za poskytnutie revíru a chutné občerstvenie. Výsledky si môžte pozrieť TU
 • aktualita pridaná 23.06.2019

...........................................................................................................................................................

 • SKCHČF usporiada 22. júna 2019 v Sečovciach Farbiarske skúšky stavačov. Zraz účastníkov je o 9:00 pri poľovníckej chate v Sečovciach. Podrobnosti nájdete v propozíciách, ktoré sú v sekcii "Akcie". Pokiaľ viete, uprednosnite prihlášku v xls., pokiaľ nie , vyplňte prihlášku v doc. a pripojte kópiu rodokmeňa obidve strany.
 • aktualita pridaná 29.05.2019

...........................................................................................................................................................

 • SKCHČF v spolupráci s OPK Nové Zámky pripravuje 8. ročník Memoriálu Štefana Krasňanského, ktorý sa uskutoční v dňoch 24.-25. augusta 2019 v Branove. Všestranné skúšky stavačov sa posudzujú podľa najprísnejších pravidiel pre stavače(podľa Memoriálu Kolomana Slimáka) s udeľovaním titulov CACIT, R-CACIT, CACT, R-CACT, Klubový víťaz a Najlepší český fúzač. Zúčastniť sa môžu všetky plemená stavačov, ktoré majú úspešne absolvované JSS alebo LSS zo Slovenska, a zo zahraničia musia mať úspešne absolvované akékoľvek upotrebiteľné skúšky z výkonu. Prijíma sa prvých 20 psov, z toho max. 10 zo zahraničia. Výbor klubu srdečne pozýva poľovnícku aj nepoľovnícku verejnosť na toto veľkolepé kynologické podujatie. Podrobnosti kam poslať prihlášku alebo info o ubytovaní nájdete v propozíciách. Propozície a prihlášku nájdete v sekcii "Akcie".
 • aktualita pridaná 28.05.2019

...........................................................................................................................................................

 • V nedeľu 12. mája 2019 SKCHČF organizoval skúšky vlôh stavačov v Kostolnej pri Dunaji. Zúčastnilo sa na nich spolu 13 psov z toho 6 českých fúzačov. Osem jedincov skončilo v I. cene, tri skončili v II. cene, jeden v III. cene a jeden neobstál. Tri české fúzače skončili v II. cene, dva v II. cene a jeden v III. cene. Organizačný výbor skúšok ďakuje miestnemu PZ Kostolná pri Dunaji za prenájom revíru a za občerstvenie. Výsledky si môžte pozrieť TU a foto vo fotogalérii.
 • aktualita pridaná 28.05.2019

............................................................................................................................................................

 • Výcvikový deň 28.04.2019 (nedeľa) Prašice - Duchonka. Zraz o 9:00 pri reštaurácii Hrádza. Platí pre členov SKCHČF, domácich členov PZ a pre nečlenov len s českým fúzačom. Zver na cvičenie je zabezpečená. V prípade záujmu kontaktujte výcvikára klubu na tel. č: 0903 502 389 alebo na kolesar.stefan@gemernet.sk
 • aktualita pridaná 24.04.2019

.............................................................................................................................................................

 • SKCHČF organizuje  12.05.2019  " v  nedeľu"   skúšky   vlôh  stavačov ( SVS) v Kostolnej pri Dunaji. Zraz účastníkov je o o 09:00 pri chate PZ v Kostolej pri Dunaji. Podrobnosti ako aj formulár prihlášky je v sekcii "akcie". (pozorne čítajte propozície!!!)
 • aktualita pridaná 04.04.2019

..............................................................................................................................................................

 • Z A Č Í N A    S E Z Ó N A
 • Výcvikový deň 24.03.2019 v nedeľu Kostolná pri Dunaji, zraz pri poľovníckej chate o 9:00. Zverina na výcvik a občerstvenie zabezpečené. Platí pre členov SKCHČF, domácich členov PZ a pre ostatných nečlenov len s českým fúzačom. V prípade záujmu kontaktujte výcvikára klubu na tel: 0903 502 389 alebo mail. kolesar.stefan@gemernet.sk
 • aktualita pridaná 11.03.2019

....................................................................................................................................................................

 • Výbor SKCHČF oznamuje členom, že výročná členská schôdza sa bude konať 9.3.2019 (sobota) o 10:00 v obci Dvory nad Žitavou, penzión Žitava. Po schôdzi sa koná kontrola osrstenia u chovných jedincov. Odber vzoriek DNA sa vykonáva pre chovné jedince, od ktorých ešte vzorka nebola odobraná a od jedincov, ktorí požiadali o zaradenie do chovu. Občerstvenie je zabezpečené. Plán klubových akcií na rok 2019 nájdete v sekcii "Akcie"
 • aktualita  pridaná 23.01.2019

....................................................................................................................................................................

 • Výbor klubu ďakuje všetkým vodičom za reprezentáciu českého fúzača v roku 2018 na výstavách, skúškach a súťažiach doma aj v zahraničí, všetkým členom praje príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov v novom roku v kynológii ako aj v osobnom živote.
 • aktualita pridaná 21.12.2018

....................................................................................................................................................................

 • FOTO z Memoriálu Klaudiusa Lukáča si môžete pozrieť na stránke nášho mediálneho partnera POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO https://www.pluska.sk/polovnictvo-rybarstvo/polovnictvo/kynologia/kynologia/august/vo-velkej-ide-uskutocnil-1-rocnik-memorialu-klaudiusa-lukaca.html
 • aktualita pridaná 30.08.2018

....................................................................................................................................................................

 • SKCHČF usporiada v sobotu 6.októbra 2018 v revíri PO Hunter LESENICE Jesenné skúšky stavačov a chovné skúšky českých fúzačov. Podrobnosti nájdete  TU  v propozíciách.
 • aktualita pridaná 27.08.2018

....................................................................................................................................................................

 • SKCHČF a OPK Košice - okolie usporiadali v dňoch 11.-12.8.2018 vo Veĺkej Ide a okolí 1. ročník Memoriálu Klaudiusa Lukáča VSS a VSMP. Nastúpilo 14 stavačov a 3 malé plemená. Osem stavačov skončilo v I. cene, štyri v II.cene a dva stavače neobstáli. Z malých plemien jeden skončil v  I. cene, jeden v II. cene a jeden neobstál. Zo stavačov sa na 1. mieste umiestnil český fúzač ATREJ od Pánskej lúky s vodičom Jozefom Vráblom, získal titul CACT a Najlepšie pole, na druhom mieste skončil takisto český fúzač Frey z Kusalova chovu s vodičom Ing. Františkom Palušom, získal titul R-CACT a Najlepší les, a tretiu priečku obsadila víťazka s pred dvoch rokov maďarský krátkosrstý stavač AMI Angel z Jirgalova dvora s vodičom Dominikom Černákom a získala titul CACT. Najlepšiu vodu a najrýchlejšiu ohrádku získal český fúzač  PARUS Maholánsky les s vodičom Bc. Štefanom Kolesárom a obsadili 5. miesto v I. cene, štvrtý český fúzač ANDI od Pánskej lúky s vodičom Jozefom Lechnerom obsadili 8. priečku v I. cene. Z malých plemien prvú priečku obsadila sučka Nemeckého prepeličiara ARŠA z Nedelišťa s vodičom Ing. Martinom Sýkorom v I. cene a získala Naj. les a Naj. voda, druhá priečka pripadla psovi Zlatého retrívra INTER CHILLI JUNIOR Gold heart s vodičkou Ivetou Sokolovou v II. cene, zíkal  Naj. pole a tretí zástupca malých plemien neobstál.   Organizačný výbor Memoriálu ďakuje každému vodičovi za účasť, PZ Jastrab Veľká ida, PZ Diana Perín a PZ Džverník za prepožičanie revírov , pomoc pri organizovaní a  občerstvenie pre zúčastnených, obci Veľká Ida za prepožičanie priestorov kaštieľa, rozhodcovskému zboru pod vedením Ing. Miroslava Stanovského CSc. a riaditeľovi Memoriálu Ing. Ľudovítovi Lippaiovi za mimoriadne úsilie pri organizovaní Memoriálu, všetkým sponzorom za bohaté sponzorské dary, rodine Lukáčovej a všetkým ostatným, ktorí prišli podporiť kynologickú akciu. Výsledky VSS   TU   VSMP  TU
 • aktualita pridaná 15.08.2018

....................................................................................................................................................................

 •    M E D I Á L N Y     P A R T N E R                               
 •       
 • SKCHČF a OPK Košice okolie usporiadajú v dňoch 11.-12.8.2018 vo Veľkej Ide a okolí Memoriál Klaudiusa Lukáča - VSS a VSMP. Zraz účastníkov je už v piatok 10.8.2018 o 17:00 v areáli kaštieľa vo Veľkej Ide. Propozície nájdete v sekcii "akcie". Tešíme sa hojnú účasť poľovníckej aj nepoľovníckej verejnosti. Prípravný výbor memoriálu.
 • aktualita pridaná 05.08.2018

....................................................................................................................................................................

 • SKCHČF a OPK Rim.Sobota usporiadali v sobotu 4. augusta  2018 špeciálne skúšky z vodnej práce v Bottove. Zo 14 prihlásených psov sa dostavilo 10. Najlepšie si počínal český fúzač ATREJ od Pánskej lúky s vodičom Jozefom Vráblom, ktorý získal maximálny počet bodov. Výbor SKCHČF ďakuje  PZ  "NAD RIMAVOU" za prepožičanie revíru, členom PZ" NAD RIMAVOU" za pomoc pri organiácii podujatia a za občerstvenie, ako aj ostatným zúčastneným za podporu kynologickej akcie v okrese a  OPK Rim.Sobote za materiálnu a inú  pomoc. Výsledky  TU
 • aktualita pridaná 05.08.2018

....................................................................................................................................................................

 • SKCHČF a OPK Rim.Sobota usporiada v sobotu 4. augusta 2018 Špeciálne skúšky z vodnej práce v Bottove. Zraz účastníkov je o 8:00 za hrádzou vodnej nádrži  Bottovo. Prístupová cesta vedie od železničného nadjazdu a bude označená. Propozície nájdete v sekcii "akcie"
 • aktualita pridaná 30.07.2018

....................................................................................................................................................................

 • 21.07.2018 v revíri PZ Ľubica Zvolenská Slatina sa konali Lesné skúšky stavačov. Z 15 psov 9 skončilo v I. cene a 6 psov neobstálo. V horúcom letnom počasí si nalepšie počínal pes NKS DONNY z Bilice s vodičom Jarolímom Debrovským MVDr. Z piatich českých fúzačov 4 skončili v I. cene a jedn neobstál. Organizačný výbor ďakuje PZ Ľubica Zvolenská Slatina za prepožičanie revíru a za chutné občerstvenie. Výsledky si môžte pozrieť TU
 • aktualita pridaná 23.07.2018

....................................................................................................................................................................

 • SKCHČF a OPK Zvolen usporiada dňa 21.07.2018 v revíri, ktorý užíva PZ Ľubica Zvolenská Slatina lesné skúšky stavačov v Slatinke pri Zvolene. Zraz účastníkov je o 8:00 pri poľovníckom dome  v Slatinke. Ostatné podrobnosti nájdete v propozíciách v podstránke "akcie". Žiadame prihasujúcich, aby použili   TÚTO      prihlášku,  kôli novému  zákonu o ochrane osobných údajov.
 • aktualita pridaná 27.06.2018

....................................................................................................................................................................

 • V Sečovciach dňa 23.06.2018 sa konali farbiarske skúšky stavačov, usporiadané SKCHČF. Prihlásených bolo 7 stavačov, z toho 4 české fúzače. Zvíťazil mladý nádejný český fúzač Coral Gothywen s vodičom Jánom Ševčíkom z Liptovského Mikuláša. Štyri psy skončili v I. cene, jeden stavač skončil v II. cene, jeden odstúpil a jeden český fúzač nenastúpil. Výbor klubu ďakuje poľovníckemu združeniu PZ Ternava v Sečovciach za prepožičanie revíru pre uskutočnenie skúšok. Výsledky TU
 • aktualita pridaná 27.06.2018

....................................................................................................................................................................

 • SKCHČF usporiada dňa 23.06.2018 farbiarske skúšky stavačov v Sečovciach. Zraz účastníkov je o 9:00 pri poľovníckej chate PZ Ternava v Sečovciach. Ostatné podrobnosti, propozície ako aj prihláška je v sekcii "akcie"
 • aktualita pridaná dňa 21.05.2018

....................................................................................................................................................................

 • ZMENA TERMÍNU KONANIA  VP  V BOTTOVE. POZRI "AKCIE"
 • aktualita pridaná 14.05.2018

....................................................................................................................................................................

 • Výcvikový deň 12.05.2018 Prašice - Dochonka . Zraz o 9:00 pri reštaurácii Hrádza. Platí pre členov SKCHČF alebo pre nečlenov len s českým fúzačom. Zver na cvičenie je zabezpečená. V prípade záujmu kontaktujte výcvikára klubu na tel. č: 0903 502 389 alebo na kolesar.stefan@gemernet.sk
 • aktualita pridaná 24.04.2018

....................................................................................................................................................................

 • Výcvikový deň 14.04.2018 Kostolná pri Dunaji. Zraz o 9:00 pri poľovníckej chate. Zver a občerstvenie zabezpečené. V prípade záujmu kontaktujte výcvikára klubu na tel. č: 0903 502 389 alebo na kolesar.stefan@gemernet.sk

....................................................................................................................................................................

 • POZRI NOVÉ INZERÁTY

....................................................................................................................................................................

 • 4.3.2018 VČS - Dvory nad Žitavou - penzión Žitava o 10:00

....................................................................................................................................................................

 • Príjemné prežitie vianočných sviatkov, všetko dobré, veľa úspechov v kynológii a  aj v osobnom živote v novom roku všetkým členom Slovenského klubu chovateľov českých fúzačov praje     výbor klubu  SKCHČF

....................................................................................................................................................................

 • Klub chovatelů českých fousků v Českej republike usporiadajú v septembri 2018 svetový pohár českých fúzačov. Podrobnosti nájdete TU  Pozvánka TU

....................................................................................................................................................................

 • SKCHČF a KCHHS usporiadajú v sobotu 7.októbra 2017 jesenné skúšky stavačov a chovné skúšky v Leseniciach so zadávaním titulu CACT. Bližšie informácie nájdete v propozíciách  TU   výsledky TU

....................................................................................................................................................................

 • SKCHČF usporiada v utorok 29.08.2017 (štátny sviatok) farbiarske skúšky stavačov v Sečovciach. Zraz účastníkov je pri poľovníckej chate PZ Ternava Sečovce o 9:00. Bližšie informácie nájdete v propozíciách TU

....................................................................................................................................................................

 • SKCHČF usporiadal 5.-6. augusta 2017 všestranné skúšky stavačov, 7. ročník memoriálu Štefana Krasňanského v Prašiciach - Duchonke. Z 31 pôvodne prihlásených psov nastúpilo 22 psov z troch krajín, z toho 10 českých fúzačov. V extrémnom počasí si najlepšie počínala sučka českého fúzača  Cita z Březové stráně s vodičom Josefom Hlaváčom z českej republiky so ziskom 497 b. a titulmi víťaz MŠK, CACIT, CACT, naj.les, druhé miesto si vybehal MKS CSIPKÉSKÚTI HÉKÁS  s vodičom Istvánom Tauberom s titulmi R-CACIT, CACT, naj.pole a tretie miesto zaujal MKS AIDEN z Gessayovho chotára s vodičom Jurajom Ďurďovičom a titulom R-CACT. Najlepší český fúzač zo slovenska sa umiestnil na 5. tom mieste HART od Juhása s vodičom Ľubošom Juhásom so ziskom 469 b. a titulmi R-CACT a klubový víťaz. Titul naj.voda získal pes českého fúzača Frey z Kusalova chovu s domácim vodičom Ing. Františkom Palušom. V príjemnom prostredí okolia Duchonky a v extrémne horúcom počasí, ktoré sa ku koncu memoriálu upokojilo, našlo mnoho milovníkov poľovníckej kynológie jeden krásny víkend, obohatený príjemným sobotňajším posedením pri dvoch pečených presiatkách a iných dobrotách. Organizačný výbor SKCHČF ďakuje všetkým, čo pomohli toto podujatie pripraviť. Fotky z piatkového losovania a zo soboty si môžete stiahnuť komplet z https://ulozto.sk/!FLpQ1GElULSA/memorial-2017-4201-zip alebo niektoré pozrieť na http://foto1-7msk.webnode.sk Výsledky si môžete pozrieť TU ....................................................................................................................................................................
 • SKCHČF usporiada Všestranné skúšky stavačov, 7. ročník memoriálu Štefana Krasňanského v dňoch 5. -6. augusta 2017 Prašice  DUCHONKA so zadávaním titulu CACIT. Prihláška TU  Propositions in the English version HERE Propozície TU

...................................................................................................................................................

 • SKCHČF v spolupráci s KCHHS usporiadal  22..07.2017 v Slatinke pri Zvolene, v poľovnom revíri ĽUBICA Zvolenská Slatina Lesné skúšky stavačov. Z 13 prihlásených stavačov  v horúcom letnom počasí sa  podarilo úspešne dokončiť všetkým, čo je vizitka vysokej zodpovednosti pri výcviku stavačov. Najviac darilo českému fúzačovi HART od Juhása s vodičom Ľubošom Juhásom.
 • SKCHCF 23.7.2017 usporiadal v tom istom revíri Klubové lesné skúšky stavačov.  Z 13 prihlásených a 11 nastúpených  stavačov sa najviac darilo českému fúzačovi ATREJ od Pánskej lúky s vodičom Jozefom Vráblom. Organizátori ďakujú v prvom rade PZ ĽUBICA Zvolenská Slatina za prepožičanie revíru, vodičom za účasť a ostatným za pomoc pri organizácii tohto skvelého kynologického podujatia. Za dva dni sa podarilo predviesť na skúškach 9 českých fúzačov z ktorých 8 skončilo v I.cene a jeden v III.cene. 

..................................................................................................................................................

 • SKCHČF usporiada dňa 17.06.2017 Jesenné skúšky stavačov v Sečovciach. Podrobnosti v propozíciách TU

.............................................................................................................................

 • Propozície na špeciálnu výstavu Dvorianky nájdete v doc. TU alebo v pdf. TU

.............................................................................................................................

 • dátumy výcvikových dní na východnej pobočke nájdete v podstránke  "akcie"

.............................................................................................................................

 • Výcvikový deň 1.4.2017 Kostolná pri Dunaji o 9:00.Zraz poľovnícka chata.V prípade záujmu sa informujte na tel:0903 502389.Prijíma sa prvých 10 psov.

..............................................................................................................................

 • OTVORENÝ LIST PREZIDENTA SKJ PREZIDENTOVI REPUBLIKY  NA ZABLOKOVANIE NOVELY ZÁKONA SI MOŽTE PREČÍTAŤ TU

.............................................................................................................................

 • VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHODZA 12.03.2017 o 10:00 strelnica Sielnica (pri Zvolene ako vlani).Občerstvenie zabezpečené.Zjazd z dialnice do Sielnice je uzavrtetý,preto treba použiť starú cestu zo Zvolena do Sliača a tam odbočiť vľavo na Sielnicu.Vodiči prichádzajúci od Bratislavy použijú zjazd z dialnice už pri Kováčovej a tam sa napoja na starú cestu.Obchádzky sú vyznačené žltými značkami.

.............................................................................................................................

 • SKCHČF v spolupráci s KCHHS usporiadajú 8.10.2016 v Leseniciach jesenné skúšky stavačov a chovné skúšky so zadávaním titulu CACT.Podrobnosti v propozíciách TU

.............................................................................................................................

 • Dňa 24.-25.9.2016 sa vo Vranove nad Topľou konal 20.ročník Memoriálu Kolomana Slimáka.Z náškho klubu sa na ňom zúčastnili a úspešne absolvovali traja vodiči.Ľuboš Juhás s Hartom od Juhása obsadil 11. miesto s 443 b. v II. cene, Luc Maholánsky les s  vodičom Štefanom Kolesárom obsadili 12. priečku s 428 b. v II.cene a Jozef Vrábel so psom Atrej od Pánskej lúky sa umiestnil na 13.mieste so ziskom 426 b.v II. cene.Všetkým srdečne blahoželáme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu českého fúzača na vrcholovom kynologickom podujatí.Celkové výsledky TU  

.............................................................................................................................

 • Dňa 15.09.2016 SKCHČF v spolupráci s PZ TERNAVA Sečovce usporiadali farbiarske skúšky stavačov.Zúčastnilo sa na nich 4 české fúzače,2 SHS,1MKS a 1 NKS.Tri psy sa umiestnili v I.cene,3 psy v II.cene a dva psy neobstáli.Zvíťazil pes český fúzač ATREJ od Pánskej lúky s vodičom Jozefom Vrábľom,ktorý predviedli vinikajúcu prácu hlasitého oznamovača na nepofarbenej stope.Výsledky TU

.............................................................................................................................

 • Nové skúšobné poriadky pre stavače pre skúšky s udeľovaním titulu CACIT a R-CACIT platný od januára 2016!!!!!!!!!! TU

.............................................................................................................................

 • Ľuboš Juhás so psom HART od Juhása na memoriáli Jozefa Kadleca 10.-11.9.2016 obsadil 5.miesto so ziskom 477 b. v I.cene a titulom CACT .                                                                                                 G R A T U L U J E M E.

.............................................................................................................................

 • Pozvánka na memoriál Kolomana Slimáka                                                                                         Srdečne pozývame všetkých štartujúcich ako aj divákov na Memoriál Kolomana Slimáka, v dňoch 24. – 25. 09. 2016 do Vranova nad Topľou, kde vám pripravíme nezabudnuteľný zážitok.         Organizačný výbor----------- propozície TU

.............................................................................................................................

 • SKCHČF usporiada 15.09.2016 v Sečovciach farbiarske skúšky stavačov.Začiatok o 9:00 poľovnícka chata PZ Ternava.Viac v propozíciách TU

..............................................................................................................................

 • V dňoch 20.-21.8.2016 sa v Sečovciach uskutočnili všestranné skúšky stavačov a malých plemien - 3.ročník Pohára Klaudiusa Lukáča.Zúčastnilo sa na nich 14 psov,z ktorých 6 skončilo v I.cene,4 v II.cene,2 v III.cene a dva psy neuspeli.Pri náročnej práci počas dvoch dní v lese,na poli a vo vode si najlepšie počínal AMI Angel z Jirgalovho dvora (MKS) s vodičom Dominikom Černákom so ziskom 469 b. a okrem prvenstva si odniesli aj titul CACT a Putovný pohár,ktorý venovala rodina Lukáčová.Druhé miesto patrí MAGASPARTI RUTINOS CSATÁR (MKS) s vodičom Zoltánom Godóm z Maďarskej republiky so ziskom 466 b.a titulom R-CACT a tretie miesto si vybojoval skúsený vodič z Maďarskej republiky Lajos Bogdán,ktorý viedol psa NDS SZANTOVAI UTA a získali 465 b a titul CACT.Jediný zástupca českého fúzača Luc Maholánsky les s vodičom Štefanom Kolesárom sa umiestnil na 7.mieste a zároveň získal zvláštnu cenu rozhodcov "najrýchlejšia ohrádka"  v  čase 9 sekúnd.Počasie prialo všetkým,nálada bola výborná či na prácach v teréne ako i pri večernom posedení pri pečenom prasiatku a divinovom perkelte v areáli hotela Biele Studničky.Organizačný výbor Pohára sa chce týmto poďahovať všetkým,čo si prišli uctiť pamiatku skvelého kynológa Klaudiusa Lukáča ako aj pri príprave tohto podujatia najmä OPK Košice okolie,sponzorom a ostatním zanietením priateľom poľovníckej kynológie.Výsledková listina TU

..............................................................................................................................

 • Dňa 6.8.2016 sa v Sečovciach konali jesenné skúšky stavačov.Zúčastnilo sa na nich spolu 7 psov z toho 5 českých fúzačov.Štyri psi skončili v I. cene, dva v II.cene a jeden pes neobstál.Zvíťazil český fúzač Antrej od Pánskej lúky z vodičom Jozefom Vrábľom so ziskom 248 b.Organizačný výbor tohto podujatia sa týmto chce poďakovať PZ Ternava za prepožičanie revíru a ostatním,čo pomohli tieto skúšky uskutočniť.Výsledková listina TU  ...........................................................................................................................
 • 23.07.2016 sa v Slatinke pri Zvolene konali lesné skúšky stavačov.Zúčastnilo sa na nich 16 stavačov.Zvíťazila sučka NKS Didina Mervov dvor s vodičom Ľubomírom Mervom 263 b.,druhú priečku obsadil NKS Don zo Šurianskeho kopca s vodičom Ottom Banásom st. 261 b.a Jozef Čič doviedol Falka od Ptáčkových rybníkov WKS na 3,-tiu priečku 259 b.Výbor SKCHČF ďakuje všetkým,čo pomohli toto podujatie zorganizovať,najmä PZ Ľubica Zvolenská Slatina za prepožičanie revíru a chutné a osviežujúce občerstvenie.Prvé FOTO  v galérii.                                                                                                                                 

..............................................................................................................................

 • 20.-21.8.2016 v Sečovciach sa uskutočnia Všestranné skúšky stavačov a malých plemien -Pohár Klaudiusa Lukáča.Podrobnosti v propozíciách.
 • propozície TU
 • prihláška TU

...............................................................................................................................

 • nové šteňatá.....pozri inzerciu

...............................................................................................................................

 • výcvikový deň Bottovo 09.07.2016 o 10:00...príprava na lesné skúšky .Zraz Bottovo poľovnícka chata.Občerstvenie a zver zabezpečená.      V  prípade záujmu volate  na 0903 502 387.             

...............................................................................................................................

 • Začala kynologická sezóna a to tzv."jarnými skúškami" čiže "skúškami vlôh stavačov" SVS v Sečovciach na východe slovenska.Zúčastnilo sa  16 stavačov z toho 5  českých fúzačov.Foto v galérii.

................................................................................................................................

propozície na FIELD TRIAL 9.-10.4.2016 KOPČANY  TU

..............................................................................................................................

 • Klub chovateľov českých fúzačov pozýva všetkých členov na výcvikový deň.Zraz je 19.03.2016 pri poľovníckom dome v rekreačnej oblasti Kamenný Mlyn o 09:00 hod.Odbočka bude vyznačená,zver je zabezpečená.V prípade záujmu je potrebné sa vopred nahlásiť na tel.č: 0949 212 694

..............................................................................................................................

 •                  Klubový spravodaj 2016 TU

Prihlásenie