Víta Vás Slovenský Klub chovateľov českých fúzačov 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 • FOTO z Memoriálu Klaudiusa Lukáča si môžete pozrieť na stránke nášho mediálneho partnera POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO https://www.pluska.sk/polovnictvo-rybarstvo/polovnictvo/kynologia/kynologia/august/vo-velkej-ide-uskutocnil-1-rocnik-memorialu-klaudiusa-lukaca.html
 • aktualita pridaná 30.08.2018

....................................................................................................................................................................

 • SKCHČF usporiada v sobotu 6.októbra 2018 v revíri PO Hunter LESENICE Jesenné skúšky stavačov a chovné skúšky českých fúzačov. Podrobnosti nájdete  TU  v propozíciách.
 • aktualita pridaná 27.08.2018

....................................................................................................................................................................

 • SKCHČF a OPK Košice - okolie usporiadali v dňoch 11.-12.8.2018 vo Veĺkej Ide a okolí 1. ročník Memoriálu Klaudiusa Lukáča VSS a VSMP. Nastúpilo 14 stavačov a 3 malé plemená. Osem stavačov skončilo v I. cene, štyri v II.cene a dva stavače neobstáli. Z malých plemien jeden skončil v  I. cene, jeden v II. cene a jeden neobstál. Zo stavačov sa na 1. mieste umiestnil český fúzač ATREJ od Pánskej lúky s vodičom Jozefom Vráblom, získal titul CACT a Najlepšie pole, na druhom mieste skončil takisto český fúzač Frey z Kusalova chovu s vodičom Ing. Františkom Palušom, získal titul R-CACT a Najlepší les, a tretiu priečku obsadila víťazka s pred dvoch rokov maďarský krátkosrstý stavač AMI Angel z Jirgalova dvora s vodičom Dominikom Černákom a získala titul CACT. Najlepšiu vodu a najrýchlejšiu ohrádku získal český fúzač  PARUS Maholánsky les s vodičom Bc. Štefanom Kolesárom a obsadili 5. miesto v I. cene, štvrtý český fúzač ANDI od Pánskej lúky s vodičom Jozefom Lechnerom obsadili 8. priečku v I. cene. Z malých plemien prvú priečku obsadila sučka Nemeckého prepeličiara ARŠA z Nedelišťa s vodičom Ing. Martinom Sýkorom v I. cene a získala Naj. les a Naj. voda, druhá priečka pripadla psovi Zlatého retrívra INTER CHILLI JUNIOR Gold heart s vodičkou Ivetou Sokolovou v II. cene, zíkal  Naj. pole a tretí zástupca malých plemien neobstál.   Organizačný výbor Memoriálu ďakuje každému vodičovi za účasť, PZ Jastrab Veľká ida, PZ Diana Perín a PZ Džverník za prepožičanie revírov , pomoc pri organizovaní a  občerstvenie pre zúčastnených, obci Veľká Ida za prepožičanie priestorov kaštieľa, rozhodcovskému zboru pod vedením Ing. Miroslava Stanovského CSc. a riaditeľovi Memoriálu Ing. Ľudovítovi Lippaiovi za mimoriadne úsilie pri organizovaní Memoriálu, všetkým sponzorom za bohaté sponzorské dary, rodine Lukáčovej a všetkým ostatným, ktorí prišli podporiť kynologickú akciu. Výsledky VSS   TU   VSMP  TU
 • aktualita pridaná 15.08.2018

....................................................................................................................................................................

 •    M E D I Á L N Y     P A R T N E R                               
 •       
 • SKCHČF a OPK Košice okolie usporiadajú v dňoch 11.-12.8.2018 vo Veľkej Ide a okolí Memoriál Klaudiusa Lukáča - VSS a VSMP. Zraz účastníkov je už v piatok 10.8.2018 o 17:00 v areáli kaštieľa vo Veľkej Ide. Propozície nájdete v sekcii "akcie". Tešíme sa hojnú účasť poľovníckej aj nepoľovníckej verejnosti. Prípravný výbor memoriálu.
 • aktualita pridaná 05.08.2018

....................................................................................................................................................................

 • SKCHČF a OPK Rim.Sobota usporiadali v sobotu 4. augusta  2018 špeciálne skúšky z vodnej práce v Bottove. Zo 14 prihlásených psov sa dostavilo 10. Najlepšie si počínal český fúzač ATREJ od Pánskej lúky s vodičom Jozefom Vráblom, ktorý získal maximálny počet bodov. Výbor SKCHČF ďakuje  PZ  "NAD RIMAVOU" za prepožičanie revíru, členom PZ" NAD RIMAVOU" za pomoc pri organiácii podujatia a za občerstvenie, ako aj ostatným zúčastneným za podporu kynologickej akcie v okrese a  OPK Rim.Sobote za materiálnu a inú  pomoc. Výsledky  TU
 • aktualita pridaná 05.08.2018

....................................................................................................................................................................

 • SKCHČF a OPK Rim.Sobota usporiada v sobotu 4. augusta 2018 Špeciálne skúšky z vodnej práce v Bottove. Zraz účastníkov je o 8:00 za hrádzou vodnej nádrži  Bottovo. Prístupová cesta vedie od železničného nadjazdu a bude označená. Propozície nájdete v sekcii "akcie"
 • aktualita pridaná 30.07.2018

....................................................................................................................................................................

 • 21.07.2018 v revíri PZ Ľubica Zvolenská Slatina sa konali Lesné skúšky stavačov. Z 15 psov 9 skončilo v I. cene a 6 psov neobstálo. V horúcom letnom počasí si nalepšie počínal pes NKS DONNY z Bilice s vodičom Jarolímom Debrovským MVDr. Z piatich českých fúzačov 4 skončili v I. cene a jedn neobstál. Organizačný výbor ďakuje PZ Ľubica Zvolenská Slatina za prepožičanie revíru a za chutné občerstvenie. Výsledky si môžte pozrieť TU
 • aktualita pridaná 23.07.2018

....................................................................................................................................................................

 • SKCHČF a OPK Zvolen usporiada dňa 21.07.2018 v revíri, ktorý užíva PZ Ľubica Zvolenská Slatina lesné skúšky stavačov v Slatinke pri Zvolene. Zraz účastníkov je o 8:00 pri poľovníckom dome  v Slatinke. Ostatné podrobnosti nájdete v propozíciách v podstránke "akcie". Žiadame prihasujúcich, aby použili   TÚTO      prihlášku,  kôli novému  zákonu o ochrane osobných údajov.
 • aktualita pridaná 27.06.2018

....................................................................................................................................................................

 • V Sečovciach dňa 23.06.2018 sa konali farbiarske skúšky stavačov, usporiadané SKCHČF. Prihlásených bolo 7 stavačov, z toho 4 české fúzače. Zvíťazil mladý nádejný český fúzač Coral Gothywen s vodičom Jánom Ševčíkom z Liptovského Mikuláša. Štyri psy skončili v I. cene, jeden stavač skončil v II. cene, jeden odstúpil a jeden český fúzač nenastúpil. Výbor klubu ďakuje poľovníckemu združeniu PZ Ternava v Sečovciach za prepožičanie revíru pre uskutočnenie skúšok. Výsledky TU
 • aktualita pridaná 27.06.2018

....................................................................................................................................................................

 • SKCHČF usporiada dňa 23.06.2018 farbiarske skúšky stavačov v Sečovciach. Zraz účastníkov je o 9:00 pri poľovníckej chate PZ Ternava v Sečovciach. Ostatné podrobnosti, propozície ako aj prihláška je v sekcii "akcie"
 • aktualita pridaná dňa 21.05.2018

....................................................................................................................................................................

 • ZMENA TERMÍNU KONANIA  VP  V BOTTOVE. POZRI "AKCIE"
 • aktualita pridaná 14.05.2018

....................................................................................................................................................................

 • Výcvikový deň 12.05.2018 Prašice - Dochonka . Zraz o 9:00 pri reštaurácii Hrádza. Platí pre členov SKCHČF alebo pre nečlenov len s českým fúzačom. Zver na cvičenie je zabezpečená. V prípade záujmu kontaktujte výcvikára klubu na tel. č: 0903 502 389 alebo na kolesar.stefan@gemernet.sk
 • aktualita pridaná 24.04.2018

....................................................................................................................................................................

 • Výcvikový deň 14.04.2018 Kostolná pri Dunaji. Zraz o 9:00 pri poľovníckej chate. Zver a občerstvenie zabezpečené. V prípade záujmu kontaktujte výcvikára klubu na tel. č: 0903 502 389 alebo na kolesar.stefan@gemernet.sk

....................................................................................................................................................................

 • POZRI NOVÉ INZERÁTY

....................................................................................................................................................................

 • 4.3.2018 VČS - Dvory nad Žitavou - penzión Žitava o 10:00

....................................................................................................................................................................

 • Príjemné prežitie vianočných sviatkov, všetko dobré, veľa úspechov v kynológii a  aj v osobnom živote v novom roku všetkým členom Slovenského klubu chovateľov českých fúzačov praje     výbor klubu  SKCHČF

....................................................................................................................................................................

 • Klub chovatelů českých fousků v Českej republike usporiadajú v septembri 2018 svetový pohár českých fúzačov. Podrobnosti nájdete TU  Pozvánka TU

....................................................................................................................................................................

 • SKCHČF a KCHHS usporiadajú v sobotu 7.októbra 2017 jesenné skúšky stavačov a chovné skúšky v Leseniciach so zadávaním titulu CACT. Bližšie informácie nájdete v propozíciách  TU   výsledky TU

....................................................................................................................................................................

 • SKCHČF usporiada v utorok 29.08.2017 (štátny sviatok) farbiarske skúšky stavačov v Sečovciach. Zraz účastníkov je pri poľovníckej chate PZ Ternava Sečovce o 9:00. Bližšie informácie nájdete v propozíciách TU

....................................................................................................................................................................

 • SKCHČF usporiadal 5.-6. augusta 2017 všestranné skúšky stavačov, 7. ročník memoriálu Štefana Krasňanského v Prašiciach - Duchonke. Z 31 pôvodne prihlásených psov nastúpilo 22 psov z troch krajín, z toho 10 českých fúzačov. V extrémnom počasí si najlepšie počínala sučka českého fúzača  Cita z Březové stráně s vodičom Josefom Hlaváčom z českej republiky so ziskom 497 b. a titulmi víťaz MŠK, CACIT, CACT, naj.les, druhé miesto si vybehal MKS CSIPKÉSKÚTI HÉKÁS  s vodičom Istvánom Tauberom s titulmi R-CACIT, CACT, naj.pole a tretie miesto zaujal MKS AIDEN z Gessayovho chotára s vodičom Jurajom Ďurďovičom a titulom R-CACT. Najlepší český fúzač zo slovenska sa umiestnil na 5. tom mieste HART od Juhása s vodičom Ľubošom Juhásom so ziskom 469 b. a titulmi R-CACT a klubový víťaz. Titul naj.voda získal pes českého fúzača Frey z Kusalova chovu s domácim vodičom Ing. Františkom Palušom. V príjemnom prostredí okolia Duchonky a v extrémne horúcom počasí, ktoré sa ku koncu memoriálu upokojilo, našlo mnoho milovníkov poľovníckej kynológie jeden krásny víkend, obohatený príjemným sobotňajším posedením pri dvoch pečených presiatkách a iných dobrotách. Organizačný výbor SKCHČF ďakuje všetkým, čo pomohli toto podujatie pripraviť. Fotky z piatkového losovania a zo soboty si môžete stiahnuť komplet z https://ulozto.sk/!FLpQ1GElULSA/memorial-2017-4201-zip alebo niektoré pozrieť na http://foto1-7msk.webnode.sk   Výsledky si môžete pozrieť TU

....................................................................................................................................................................

 • SKCHČF usporiada Všestranné skúšky stavačov, 7. ročník memoriálu Štefana Krasňanského v dňoch 5. -6. augusta 2017 Prašice  DUCHONKA so zadávaním titulu CACIT. Prihláška TU  Propositions in the English version HERE Propozície TU

...................................................................................................................................................

 • SKCHČF v spolupráci s KCHHS usporiadal  22..07.2017 v Slatinke pri Zvolene, v poľovnom revíri ĽUBICA Zvolenská Slatina Lesné skúšky stavačov. Z 13 prihlásených stavačov  v horúcom letnom počasí sa  podarilo úspešne dokončiť všetkým, čo je vizitka vysokej zodpovednosti pri výcviku stavačov. Najviac darilo českému fúzačovi HART od Juhása s vodičom Ľubošom Juhásom.
 • SKCHCF 23.7.2017 usporiadal v tom istom revíri Klubové lesné skúšky stavačov.  Z 13 prihlásených a 11 nastúpených  stavačov sa najviac darilo českému fúzačovi ATREJ od Pánskej lúky s vodičom Jozefom Vráblom. Organizátori ďakujú v prvom rade PZ ĽUBICA Zvolenská Slatina za prepožičanie revíru, vodičom za účasť a ostatným za pomoc pri organizácii tohto skvelého kynologického podujatia. Za dva dni sa podarilo predviesť na skúškach 9 českých fúzačov z ktorých 8 skončilo v I.cene a jeden v III.cene. 

..................................................................................................................................................

 • SKCHČF usporiada dňa 17.06.2017 Jesenné skúšky stavačov v Sečovciach. Podrobnosti v propozíciách TU

.............................................................................................................................

 • Propozície na špeciálnu výstavu Dvorianky nájdete v doc. TU alebo v pdf. TU

.............................................................................................................................

 • dátumy výcvikových dní na východnej pobočke nájdete v podstránke  "akcie"

.............................................................................................................................

 • Výcvikový deň 1.4.2017 Kostolná pri Dunaji o 9:00.Zraz poľovnícka chata.V prípade záujmu sa informujte na tel:0903 502389.Prijíma sa prvých 10 psov.

..............................................................................................................................

 • OTVORENÝ LIST PREZIDENTA SKJ PREZIDENTOVI REPUBLIKY  NA ZABLOKOVANIE NOVELY ZÁKONA SI MOŽTE PREČÍTAŤ TU

.............................................................................................................................

 • VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHODZA 12.03.2017 o 10:00 strelnica Sielnica (pri Zvolene ako vlani).Občerstvenie zabezpečené.Zjazd z dialnice do Sielnice je uzavrtetý,preto treba použiť starú cestu zo Zvolena do Sliača a tam odbočiť vľavo na Sielnicu.Vodiči prichádzajúci od Bratislavy použijú zjazd z dialnice už pri Kováčovej a tam sa napoja na starú cestu.Obchádzky sú vyznačené žltými značkami.

.............................................................................................................................

 • SKCHČF v spolupráci s KCHHS usporiadajú 8.10.2016 v Leseniciach jesenné skúšky stavačov a chovné skúšky so zadávaním titulu CACT.Podrobnosti v propozíciách TU

.............................................................................................................................

 • Dňa 24.-25.9.2016 sa vo Vranove nad Topľou konal 20.ročník Memoriálu Kolomana Slimáka.Z náškho klubu sa na ňom zúčastnili a úspešne absolvovali traja vodiči.Ľuboš Juhás s Hartom od Juhása obsadil 11. miesto s 443 b. v II. cene, Luc Maholánsky les s  vodičom Štefanom Kolesárom obsadili 12. priečku s 428 b. v II.cene a Jozef Vrábel so psom Atrej od Pánskej lúky sa umiestnil na 13.mieste so ziskom 426 b.v II. cene.Všetkým srdečne blahoželáme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu českého fúzača na vrcholovom kynologickom podujatí.Celkové výsledky TU  

.............................................................................................................................

 • Dňa 15.09.2016 SKCHČF v spolupráci s PZ TERNAVA Sečovce usporiadali farbiarske skúšky stavačov.Zúčastnilo sa na nich 4 české fúzače,2 SHS,1MKS a 1 NKS.Tri psy sa umiestnili v I.cene,3 psy v II.cene a dva psy neobstáli.Zvíťazil pes český fúzač ATREJ od Pánskej lúky s vodičom Jozefom Vrábľom,ktorý predviedli vinikajúcu prácu hlasitého oznamovača na nepofarbenej stope.Výsledky TU

.............................................................................................................................

 • Nové skúšobné poriadky pre stavače pre skúšky s udeľovaním titulu CACIT a R-CACIT platný od januára 2016!!!!!!!!!! TU

.............................................................................................................................

 • Ľuboš Juhás so psom HART od Juhása na memoriáli Jozefa Kadleca 10.-11.9.2016 obsadil 5.miesto so ziskom 477 b. v I.cene a titulom CACT .                                                                                                 G R A T U L U J E M E.

.............................................................................................................................

 • Pozvánka na memoriál Kolomana Slimáka                                                                                         Srdečne pozývame všetkých štartujúcich ako aj divákov na Memoriál Kolomana Slimáka, v dňoch 24. – 25. 09. 2016 do Vranova nad Topľou, kde vám pripravíme nezabudnuteľný zážitok.         Organizačný výbor----------- propozície TU

.............................................................................................................................

 • SKCHČF usporiada 15.09.2016 v Sečovciach farbiarske skúšky stavačov.Začiatok o 9:00 poľovnícka chata PZ Ternava.Viac v propozíciách TU

..............................................................................................................................

 • V dňoch 20.-21.8.2016 sa v Sečovciach uskutočnili všestranné skúšky stavačov a malých plemien - 3.ročník Pohára Klaudiusa Lukáča.Zúčastnilo sa na nich 14 psov,z ktorých 6 skončilo v I.cene,4 v II.cene,2 v III.cene a dva psy neuspeli.Pri náročnej práci počas dvoch dní v lese,na poli a vo vode si najlepšie počínal AMI Angel z Jirgalovho dvora (MKS) s vodičom Dominikom Černákom so ziskom 469 b. a okrem prvenstva si odniesli aj titul CACT a Putovný pohár,ktorý venovala rodina Lukáčová.Druhé miesto patrí MAGASPARTI RUTINOS CSATÁR (MKS) s vodičom Zoltánom Godóm z Maďarskej republiky so ziskom 466 b.a titulom R-CACT a tretie miesto si vybojoval skúsený vodič z Maďarskej republiky Lajos Bogdán,ktorý viedol psa NDS SZANTOVAI UTA a získali 465 b a titul CACT.Jediný zástupca českého fúzača Luc Maholánsky les s vodičom Štefanom Kolesárom sa umiestnil na 7.mieste a zároveň získal zvláštnu cenu rozhodcov "najrýchlejšia ohrádka"  v  čase 9 sekúnd.Počasie prialo všetkým,nálada bola výborná či na prácach v teréne ako i pri večernom posedení pri pečenom prasiatku a divinovom perkelte v areáli hotela Biele Studničky.Organizačný výbor Pohára sa chce týmto poďahovať všetkým,čo si prišli uctiť pamiatku skvelého kynológa Klaudiusa Lukáča ako aj pri príprave tohto podujatia najmä OPK Košice okolie,sponzorom a ostatním zanietením priateľom poľovníckej kynológie.Výsledková listina TU

..............................................................................................................................

 • Dňa 6.8.2016 sa v Sečovciach konali jesenné skúšky stavačov.Zúčastnilo sa na nich spolu 7 psov z toho 5 českých fúzačov.Štyri psi skončili v I. cene, dva v II.cene a jeden pes neobstál.Zvíťazil český fúzač Antrej od Pánskej lúky z vodičom Jozefom Vrábľom so ziskom 248 b.Organizačný výbor tohto podujatia sa týmto chce poďakovať PZ Ternava za prepožičanie revíru a ostatním,čo pomohli tieto skúšky uskutočniť.Výsledková listina TU  ...........................................................................................................................
 • 23.07.2016 sa v Slatinke pri Zvolene konali lesné skúšky stavačov.Zúčastnilo sa na nich 16 stavačov.Zvíťazila sučka NKS Didina Mervov dvor s vodičom Ľubomírom Mervom 263 b.,druhú priečku obsadil NKS Don zo Šurianskeho kopca s vodičom Ottom Banásom st. 261 b.a Jozef Čič doviedol Falka od Ptáčkových rybníkov WKS na 3,-tiu priečku 259 b.Výbor SKCHČF ďakuje všetkým,čo pomohli toto podujatie zorganizovať,najmä PZ Ľubica Zvolenská Slatina za prepožičanie revíru a chutné a osviežujúce občerstvenie.Prvé FOTO  v galérii.                                                                                                                                 

..............................................................................................................................

 • 20.-21.8.2016 v Sečovciach sa uskutočnia Všestranné skúšky stavačov a malých plemien -Pohár Klaudiusa Lukáča.Podrobnosti v propozíciách.
 • propozície TU
 • prihláška TU

...............................................................................................................................

 • nové šteňatá.....pozri inzerciu

...............................................................................................................................

 • výcvikový deň Bottovo 09.07.2016 o 10:00...príprava na lesné skúšky .Zraz Bottovo poľovnícka chata.Občerstvenie a zver zabezpečená.      V  prípade záujmu volate  na 0903 502 387.             

...............................................................................................................................

 • Začala kynologická sezóna a to tzv."jarnými skúškami" čiže "skúškami vlôh stavačov" SVS v Sečovciach na východe slovenska.Zúčastnilo sa  16 stavačov z toho 5  českých fúzačov.Foto v galérii.

................................................................................................................................

propozície na FIELD TRIAL 9.-10.4.2016 KOPČANY  TU

..............................................................................................................................

 • Klub chovateľov českých fúzačov pozýva všetkých členov na výcvikový deň.Zraz je 19.03.2016 pri poľovníckom dome v rekreačnej oblasti Kamenný Mlyn o 09:00 hod.Odbočka bude vyznačená,zver je zabezpečená.V prípade záujmu je potrebné sa vopred nahlásiť na tel.č: 0949 212 694

..............................................................................................................................

 •                  Klubový spravodaj 2016 TU

..............................................................................................................................

 •                  Propozície na klubovú výstavu TU

..............................................................................................................................

 •                  Kalendár kynologických podujatí 2016 TU

..............................................................................................................................

 •                  Pozvánka na XIII.ročník memoriálu Dr.Josefa Kuhna TU

..............................................................................................................................

 

 •               INFO O ČLENSKOM A ZÁPISNOM NÁJDETE V MENU: kontakt/členské

 

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................

 • Návrh plánu podujatí na rok 2016
 • 13.03.2016  Výročná členská schôdza         Sielnica o 10:00 (ZV)
 • 19.03.2016  Výcvikový deň                           Biely Kostol
 • 22.05.2016 Klubová výstava                         Dunajská Lužná
 • 25.06.2016 FSS                                              Sečovce
 • 01.07.2016 Špeciálna klubová výstava        Dvorianky
 • 23.07.2016 LSS                                              Slatinka (ZV)
 • 06.08.2016 JSS                                              Sečovce 
 • 27.-28.08.2016 VSS
 •                           Pohár Klaudiusa Lukáča      Sečovce
 • 08.10.2016   JSS+chovné skúšky CACT      Lesenice (VK)

...............................................................................................................................

 • Príspevky do spravodaja zaslať Ing.Slamkovi do konca januára 2016

..............................................................................................................................

PODMIENKY a text prelinkujte na:

http://www.skj.sk/documents/slovakia_dog_cup.pdf

 

 

..............................................................................................................................

 • Ďakujem vodičom, členom nášho klubu za dobrú reprezentáciu slovenskej poľovníckej kynológie v zahraničí
   

Ing. Miroslav Stanovský, CSc

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 •  VÝSLEDKY 6. ROČNÍKA MEMORIÁLU ŠTEFANA KRASŇANSKÉHO TU
 •   foto v galérii
 •  ďalšie foto na stránke www.skchcf.webnode.sk/fotogaleria

..............................................................................................................................

 • Oko SPZ Vranov nad Topľou usporiada

Veľká cena Domaše 2015

22.-23.08.2015

JSS+VP,CACIT,CACT

propozície TU

plagát TU

.............................................................................................................................

 • 25.07.2015 SKCHČF v spolupráci s Oko SPZ Zvolen usporiadal v poľovnom revíri   v Slatinke LSS.

výsledky TU

správa TU

..............................................................................................................................

 •                                         Memoriál Štefana Krasňanského  6. ročník

1-2.8.2015 Bottovo, okr. Rimavská Sobota

už so zadávaním titulu CACIT

 

 

..................................................................................................................................................................................................................................

 • Oblastná výstava psov všetkých plemien+špeciálne výstavy OVP+SV

1.9.2015 DVORIANKY

propozície doc. TU

propozície pdf. TU

..........................................................................................................................................

 • Českomoravská kynologická jednota Praha,člen ČMKU klub chovateľov českých fúzačov ČR Juhočeská pobočka v spolupráci sOMS České Budějovice usporiada 11.-13.9.2015 Hluboká nad Vltavou

56.MEMORIÁL F.HOUSKY(MFH)

medzinárodná všestranná súťaž hrubosrstých stavačov

CACIT

leták TU

prihláška docx. TU

prihláška doc. TU

prihláška pdf. TU

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

 • ČMKJ,Honitba Ješovice MS Dřísy-Ovčáry,Okresní myslivecký spolek-Mělník usporiadajú 19.-20.9.2015

V.ročník Memoriálu Jaromíra Dostála

CACT

Všestranné skúšky stavačov

plagát TU

prihláška CZ-ENGL doc. TU

prihláška CZ-ENGL docx. TU

prihláška CZ-ENGL pdf. TU

 

..............................................................................................................................

 • S ľútosťou oznamujeme že nás navždy opustil náš člen,priateľ,kolega

MIROSLAV MINARIČ

Venujme mu tichú spomienku.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

 •                               Výcvikový deň-LES

Dargov 25.04.2015 info Ľubomír Engler 0905 469 068

 

 •                                   Výcvikový deň.

Klub chovateľov Českých fúzačov organizuje dňa 29.03.2015 výcvikový deň.

Zver na vlečky a dohľadávky bude zabezpečená.Akcie sa môžu zúčastniť len Českí fúzači.Zraz účastníkov je v Bielom Kostole o 09:00 v poľovníckom dome v Kamennom mlyne.V prípade záujmu je potrebné sa vopred nahlásiť na telefónnom čísle-0949 212 694

 

 

 

 • Členská schôdza pobočky KCHČF na východnom Slovensku 

sa uskutoční

28.2.2015 o 10.00 hod na chate PZ Ternava Sečovce

 

 

 

 • Pripravujeme pre Vás:

 

 

 • Výročná členská schôdza - 7.3.2015 Dvory nad Žitavou

 

 

 • Klubová výstava 2015 - propozície TU

 

 

 • Prosíme o pomoc:

Hľadá sa český fúzač: Egon Boťanský les

tetovanie 3489, majiteľ: Michal Janek, tel: 0918524434 , 0905330127

stratil sa 23.1.2015

foto:

 

 

 • Plán podujatí KCHČF na rok 2015 - TU

  

  

 

 • Oznam - Z dôvodu získania spätnej väzby od majiteľov šteniat ČF sa zavádza Hlásenie o umiestnení šteniat. Toto hlásenie je dôležité vyplniť a odoslať poradcovi chovu po odpredaní šteniat. Umožní nám to získať informácie o správnosti alebo nesprávnosti párenia suky s prideleným psom. Za ochotu spolupracovať pri zveľaďovaní chovu ČF Vám vopred ďakujeme.

Tlačivo Hlásenie o umiestneí šteniat - TU.

 •