Tlačivá

1,dôležité oznamy   dolezite_oznamy.doc

2,zápis importovaného jedinca - potvrdenie od veterinára  potvrdenie_veter_zapisimport.doc

3,prihláška na skúšky psov (poštou poslať dvojmo) prihlaska _na _skusky_PUP

4,čipovanie psov  cipovanie-psov.doc

5,prihláška do klubu (univerzálna)  clenska_prihlaska_do_klubu.pdf

6,žiadosť o vydanie duplikatu preukazu o pôvode psa  ziadost_o_vydanie_dupl_pp.doc

7,postup pri vybavovani agendy klubových podujatí  postup-pri-vybavovani-agendy-ohladne-klubovych-podujati.docx

8, žiadosť o delegovanie rozhodcov  ziadost_o_delegovanie.rozhodcu.doc

9,postup pri zapisovaní importovaného jedinca do SPKP  postup-pri-zapisovani-importovaneho-jedinca-do-spkp.doc

10,žiadosť o vystavenie prílohy k preukazu o pôvode psa  ziadost_priloha_pp_spz.doc

11,žiadosť o potvrdenie chovnej spôsobilosti  ziadost_o_potvrdenie_chovnosti.doc

12,žiadosť o vystavenie pracovného certifikátu  ziadost_prac_certifikat.doc

13,žiadosť o chránenie názvu chovateľskej stanice  chovatelska-stanica.doc

14,prílohy k prihláške na zápis vrhu (od 23.11.2015)  clenskypreukazspz.doc

15,žiadosť o vydanie exportného preukazu o pôvode psa export.doc

16,prihláška na zápis vrhu  prihlaska_na_zapis_steniec.doc

17.žiadosť o vystavenie potvrdenia poľovnej upotrebiteľnosti psa_ PUP pup.doc

Prihlásenie