Najúspešnejší ČF

Pracovne najúspešnejším ČF v roku 2013 sa stal:

 

ESO Cerohaz A + P

s vodičom Pavlom Záhorcom

 

 

Dosiahnuté výsledky v roku 2013:

 

VSS  - I.c 462 bodov

MJK - I.c  - 448 bodov - CACT

PMK

VODA I.cena

LES III.cena

 

 

Pracovne najúspešnejším ČF v roku 2012 sa stal:

 

CAR z Jedlové strouhy

s vodičom Ing. Františkom Palušom

 

Dosiahnuté výsledky za rok 2012:

JSS I.cena - 245 bodov
FSS I.cena - 76 bodov
ŠVP I.cena - 108 bodov

PMK VODA + LES - 2x I.cena - 108 bodov, 250 bodov
MBZ I.cena  - 478 bodov 1.miesto CACIT, CACT Najlepší LES
MKP - III.cena 394 bodov
MMVDr.JK I.cena - 464 bodov
 

 

Pracovne najúspešnejším ČF v roku 2011 sa stal:

 

 CAR z Jedlové strouhy

s vodičom Ing. Františkom Palušom

 

 

Dosiahnuté výsledky v roku 2011:

ŠVP I.cena 105 b. - 3.miesto
LSS I.cena 265 b. - 1.miesto 
VSS I.cena 453 bodov - 4.miesto CACT
MJK II.cena 465 bodov - 5.miesto
MŠK I.cena 448 bodov - 6.miesto CACT Naj. VODA
MKS I.cena 479 bodov - 2.miesto R.CACIT, CACT, Naj.LES
 

 

Pracovne najúspešnejším ČF v roku 2010 sa stal:

 

BOB,CAC, Timur z Těšinovských buků,

otec: Mak z Hvízdalky, matka: Nikol od Těšinovských buků,

majiteľ.: Ing. Stanislav Becík, PhD.

 


Vodič: Ing. Jozef Jursa, CSc.

 

Dosiahnuté výsledky v roku 2010:

 

Memoriál Bohuslava Zemku - I. cena - 487 bodov - Víťaz, CACIT, CACT - najlepší LES

Memoriál Jozefa Kadleca - I. cena CACT - 492 bodov - Víťaz SR, CACT

Memoriál Kolomana Slimáka - I. cena CACT - 480 bodov - 3. miesto, CACT

 

 

Pracovne najúspešnejším ČF v roku 2009 sa stala:

 

3xCACT AJKA Soókyho dvor (foto - TU a TU)

 Majiteľ a vodič: Ľuboš Juhás

 

Dosiahnuté výsledky v roku 2009:

 

Súťaž o Putovný pohár KCH NKS - I. cena CACT - 475 bodov - 4. miesto

Memoriál Štefana Krasňanského - I. cena - 460 bodov - 3. miesto

Memoriál Jozefa Kadleca - I. cena CACT - 465 bodov - 2 miesto - najlepšie POLE

Memoriál Kolomana Slimáka - I. cena CACT - 460 bodov - 4. miesto - najlepšia VODA

 

 

 

 

Pracovne najúspešnejším ČF v roku 2008 sa stal:

 

BOB,CAC, Timur z Těšinovských buků, MJK I.c.

otec: Mak z Hvízdalky, matka: Nikol od Těšinovských buků,

majiteľ.: Ing. Stanislav Becík, PhD.,

 

BOB,CAC, Timur z Těšinovských buků

 

Dosiahnuté výsledky za rok 2008:

Skúšky vlôh stavačov -        I.cena 184 bodov
Jesenné skúšky stavačov - I.cena 248 bodov
Memorial Jozefa Kadleca -  I.cena 465 bodov
 

Prihlásenie