Ako sa stať členom klubu

 Vyplnenú prihlášku potvrdenú príslušnou Oko alebo RgO SPZ posielajte na adresu matrikára klubu:

 

Prihláška

 

  • zápisné pre nového člena 5 €

 

  • členský poplatok na jeden rok 10 €
     

Prihlásenie