Výsledky skúšok

 

Memoriál Štefana Krasňanského 2011 - Výsledková listina

Memoriál Karla Podhajského 2011 - Výsledková listina

 

Výcvikový deň v Bielom Kostole - 16.07.2011

 

Vážený priatelia českých fúzačov,

vzhľadom k tomu, že hlavné využitie stavačov pri práci v poli a na zveri, ktorá sa prevažne a vo väčších množstvách vyskytuje hlavne v poľných poľovných revíroch kde sa nachádza aj Biely Kostol, s veľkou radosťou som prijala možnosť využitia tréningu organizovaného SKCHČF v spolupráci so SKPS. Nakoľko u nás na Hornej Nitre nie je toľko drobnej zvere a vlastne ani chovateľov stavačov. Myslím, že je to veľmi vhodná aktivita nielen pre samotný výcvik v práci ale aj pre socializáciu psa. Je vždy lepšie, keď výcvik prebieha v skupinkách, kde si pes postupne zvykne na rušivé vplyvy z prítomnosti cudzích psov, ľudí a cudzieho prostredia. A tak sa vlastne aj psychicky pripraví na stres spojený so súťažami, alebo skúškami, či výstavami.
             Tak sme sa stretli aj 16. júla 2011 na poľovníckej chate PZ Parná Biely Kostol. Počasie nám prialo už ráno pred ôsmou bolo príjemne slnečno. Po príhovore predsedu klubu SKPS M. Koriča a rozdelení do skupín sme sa premiestnili na miesto výcviku kúsok za B. Kostol na polia.
Naša zostava bola zložená z troch českých fúzačov, jedného gordon setra :) Vyskúšali sme si pod vedením Ľuboša Juhása, všetky disciplíny ktoré sú na skúškach vlôh, alebo jesenných skúškach stavačov.
To znamená : hľadanie, vystavovanie, čuch, pokoj po výstrele a prinášanie kačice z hlbokej vody.
Najkrajšia bola spoločná poľovačka, ktorú sme potiahli cez dva kilometre na poli. Pre mňa ako začiatočníka bolo ohromné sledovať čo všetko sa inštinktívne ukáže v mojom psovi.
          Určite to bolo príjemne strávené doobedie, Ľuboš nám všetky disciplíny vysvetlil a potom ohodnotil výkon psov, poradil kde ako pridať a čo ešte vylepšiť. Potom sme sa všetci tešili na príjemné posedenie a občerstvenie na chate. Všetko bolo skvelo pripravené. Ešte nasledovalo preberanie zážitkov a dojmov s kolegami a kamarátmi zo SKPS.

          Týmto by som sa teda chcela poďakovať organizátorom a hlavne Ľubošovi, že aj napriek malej účasti zástupcov z nášho klubu a bol tak ochotný a venoval sa nám. Ešte raz vďaka a teším sa na ďaľší výcvikový deň.

Martina Kamberská

 

15. ročník Memoriálu Kolomana Slimáka


Memoriál Kolomana Slimáka je vrcholovým medzinárodným podujatím stavačov na Slovensku. Organizuje sa každý rok pod záštitou SKJ a FCI a to na počesť nestora slovenskej poľovníckej kynológie.
Meno Kolomana Slimáka je medzi kynológmi na Slovensku veľmi dobre známe.. Celý svoj život venoval poľovníckej kynológii a to ako praktický chovateľ a cvičiteľ psov ale takisto ako významný funkcionár v najrôznejších organizáciách ako napríklad kynologický referent Zemského zväzu Loveckých a ochranných spolkov, podpredseda kynologickej jednoty v Prahe a pod.
Koloman Slimák má mimoriadnu zásluhu na regenerácii, čistokrvnom chove a medzinárodnom uznaní nášho pôvodného plemena slovenského kopova. Zaslúžil sa o vyšľachtenie nášho jediného národného plemena stavačov – slovenského hrubosrstého stavača.
15. ročník podujatia sa konal v dňoch 23. – 25. Septembra 2011 v Piešťanoch.. Na jeho zorganizovanie sa podujala Okresná organizácia SPZ Piešťany, Poľovnícke združenie Jelesy Piešťany, Poľovnícka spoločnosť OAP Bratislava, Poľovnícke združenie Dolinka Veľké Dvorany, Poľovnícka spoločnosť Moravany nad Váhom a Slov Forest A.J. Krnča. Treba konštatovať, že účasť všetkých, ktorí toto významné kynologické podujatie pripravili bola viac ako zodpovedná.
Na tento ročník memoriálu sa prihlásilo spolu 18 stavačov, pričom zastúpenie plemien bolo nasledovné: 7 nemeckých krátkosrstých stavačov, 2 českí fúzači, 3 pointre, 2 nemecké drôtosrsté stavače, 2 waimarské stavače, jeden maďarský krátkosrstý stavač a jeden nemecký dlhosrstý stavač, ktorý napokon na štart nenastúpil. Pomerne pestré bolo aj zastúpenie jednotlivých krajín, pretože štyria vodiči boli z Českej republiky, dvaja z Poľska a jeden vodič z Holandska.. Zvyšok, to znemená desať vodičov bolo zo Slovenska.
Možnosť posudzovať na tak významnom kynologickom podujatí dostal rozhodcovský zbor v medzinárodnom zložení, a to: Korič Marian – hlavný rozhodca, Ing. Stanovský Miroslav CSc., Ing. Konečný Marian, Lovecký Ján, Ing. Jursa Jozef, CSc, Jánoš František, Varga František, Baraník Miroslav, Minarič Miroslav, Horvát Ján, Radovský Jozef, Juhás Luboš, Trojka Roman –ČR, Jaroslav Sajbot – ČR a Tamas Fuzesi –H.
Sústredenie všetkých účastníkov bolo v piatok v podvečerných hodinách v prekrásnom lesnatom prostredí, v rekreačnom stredisku Výtoky, Moravany nad Váhom.
Po porade, ktorú viedol hlavný rozhodca Marián Korič sa uskutočnilo losovanie štartovných čísiel a boli podané informácie o organizačnej stránke netrpezlivo očakávanej soboty.. Príjemné spoločenské posedenie, priateľské debaty a hlavne dobrá nálada ukončili piatkový program memoriálu.
Pekne pripravený priestor pre slávnostný nástup vítal v sobotu ráno všetkých, vrátane pomerne početnej koróny. Trubači, poľovnícke fanfáry a slávnostné príhovory oficiálne otvorili 15. Ročník Memoriálu Kolomana Slimáka.
Zo slávnostného otvorenia sa všetci odobrali na náročnú disciplínu – prinášanie líšky cez prekážku. V prvej desiatke psov, ktorí touto disciplínou začínali lesné práce mala smolu poľská vodička z nemeckým krátkosrstým stavačom, ktorý líšku priniesť odmietol. Po tejto disciplíne sme sa odobrali na svoje pracoviská, to znamená do pola, lesa a na vodu.
Mal som tú česť posudzovať s Ing. Mariánom Konečným disciplíny na veľkom poli, ktoré sa nachádzalo v PZ Jelesy Piešťany. Patrí vysloviť veľké poďakovanie členom PZ za výbornú organizáciu prác ale aj za pekne zazverený poľovný revír, najmä zverou zajačou. Možnosť vidieť psa vystavovať v repe kŕdlik jarabíc, ani to sa dnes už tak ľahko nevidí.
Postupne prichádzali správy z lesa a vody ako sa psom darí, prípadne aj nedarí. Výsledkom prvého dňa memoriálu, to znamená soboty bola skutočnosť, že štyria psi na niektorej z disciplín neuspeli a z podujatia vypadli.
Večerné spoločenské posedenie bolo doslova honosné. Organizátori pripravili množstvo dobrého jedla a pitia a samozrejme aj dobrú zábavu.
Aj druhý deň memoriálu prebiehal v pohode, bez akýchkoľvek problémov. Samozrejme, aj tu niektoré psy mali smolu a nepredviedli výkony, ktoré by mohli byť známkami ohodnotené. Pristúpilo sa k celkovému vyhodnocovaniu výsledkov. Z 18 prihlásených psov jeden nenastúpil, 5 neobstálo, 7 memoriál ukončilo v prvej cene, 2 v cene druhej a 3 v cene tretej. Podrobné výsledky uvádza tabuľka. Celkovým víťazom s udeleným titulom CACIT a CACT sa stal nemecký krátkosrstý stavač Thor von de Waldbakke vedený holandským vodičom Marcelom Driezesom. Druhý, so zadaným titulom R.CACIT a CACT bol český fúzač Car z Jedlové strouhy, ktorého viedol Ing. Frantíšek Paluš zo Slovenska, a napokon na treťom mieste skončil nemecký krátkosrstý stavač Andy z Vištuka vedený Sušanom Krajčovičom.
Na záver patrí poďakovať všetkým, ktorí sa na organizácii 15. Ročníka Memoriálu Kolomana Slimáka podieľali. Tento ročník patrí určite medzi vzorne pripravené podujatia, na ktoré budeme ešte dlho spomínať.

 

Výsledková listina MKS 2011


                                                                                                                Ing. Miroslav Stanovský, CSc
 

ŠSzVP

 

Dňa 31.7.2011 usporiadal KCHNKS v spolupráci s PZ Báb klubové špeciálne skúšky z vodnej práce. Akcie sa zúčastnilo 14 psov, 12 skúšky dokončilo, 2 vypadli, s tých 12 čo dokončili 11 skončilo v 1. cene, 1 v 3.cene.

Rozhodcovský zbor pracoval v zložení:  Hlavný rozhodca- Ing. Jozef Jursa CSc.; Ladislav Banás, Miroslav Rigo, Tibor Haššan.

Náš klub zastupovali dvaja vodiči:

p. Ing. František Paluš s Carom z Jedlové Strouhy, ktorý skončil so 105 bodmi v 1.cene celkovo na 3.mieste;

Štefan Žiak s Brixom z Agrorevíru, získal 99 bodov v 1.cene celkovo na 6. mieste.

K popisu akcie prikladám aj zopár fotografií.
 

                                                                                                                                               Štefan Žiak

 

 

MEMORIÁL JOZEFA KADLECA - 44. ročník

 


   44. ročník tohto memoriálu sa konal v Hroncovciach, okres Levice v dňoch 12. – 13. septembra 2009. Okresná organizácia SPZ v Leviciach zachraňovala, dá sa povedať, situáciu na poslednú chvíľu, pretože o organizovanie tohto podujatia sa na Slovensku žiaľ nenašiel záujemca.
   Lesné práce sa konali v bažantnici Hroble Lesy SR, š.p. OZ Levice a PZ Hron Želiezovce, podmienky pre poľné práce pripravilo PZ Hubert Hronovce a napokon dobré podmienky pre práce polné pripravilo PZ Štvorchotár Kuraľany.
   Všetky organizačné problémy spojené s prípravou náročného podujatia si však zobrali členovia predstavenstva OKO SPZ Levice, ktorí na čele s jeho predsedom Dr. Jozefom Hlásnikom pripravili podujatie na vysokej úrovni a to po každej stránke.
  Na memoriál sa spolu prihlásilo 20 stavačov a jeden zlatý retiever, čo štatút memoriálu pripúšťa.   Losovania, ktoré sa uskutočnilo vo večerných hodinách 11.9.2009 v kultúrnom dome obce Hronovce sa však zúčastnilo iba 19 stavačov a zlatý retiever. Štart jedného stavača bol na poslednú chvíľu odvolaný.
   Slovenský poľovnícky zväz v Bratislave, Kynologický odbor , delegoval na 44. ročník memoriálu J. Kadleca rozhodcovský zbor v zložení: Ing. Miroslav Stanovský, CSc. – hlavný rozhodca, Miroslav Minarič, Ing. Marián Konečný, ktorí posudzovali práce na veľkom poli, Ján Šiška a Otto Banás ml. posudzovali práce na malom poli, Mgr. Ladislav Balog a Ján Lovecký posudzovali práce na vode. V lese posudzovala dvojica Ivan Dugarič, Miroslav Rigo práce na umelo založenej stope, dvojica Alexander Kiss a Ľuboš Knapp práce na vlečkách s líškou a zajacom a napokon Marián Korič a Tibor Haššan posudzovali v lese drobné disciplíny.
   Z pohľadu hlavného rozhodcu môžem konštatovať, že celý rozhodcovský zbor odviedol vysoko odbornú prácu, všetkých predvedených psov posúdil spravodlivo a objektívne, za čo im patrí poďakovanie.
   Výsledky memoriálu uvádza priložená tabuľka. Podujatie úspešne ukončilo 8 stavačov, pričom víťazom sa stal NKS Ringo z Potôňskej lúky, ktorého viedol Ján Kolenič. Ako druhá sa umiestnila sučka ČF Ajka Soókyho dvor vedená Ľubošom Juhásom. Táto sučka predviedla aj najlepšiu prácu v poli. Na treťom mieste skončil ČF Timur z Tešínských bukú –vedený Ottom Banášom. Memoriál úspešne ukončil aj spomínaný zlatý retiever.
   Celé dvojdňové podujatie možno hodnotiť ako veľmi úspešné a vydarené, na čom majú zásluhu predovšetkým uvedené lesnícke a poľovnícke subjekty z okresu Levice.
   Ešte raz ďakujeme Okresnej organizácii SPZ v Leviciach ako aj všetkým ostatným.
 

Ing. Miroslav Stanovský, CSc.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.

Prihlásenie