Špeciálne skúšky z vodnej práce, Šenkvice 22.7.2007


Špeciálne skúšky z vodnej práce, Šenkvice 22.7.2007