ZOZNAM CHOVNÝCH PSOV pre rok 2017

 

Prehliadka ČF na VČS 2017


Línia: I.

 

TASHI Vapec - hnedák - 2008

Výstava: veľmi dobrý
Skúšky: FS - I.c. JS,MŠK,MJK - III.c.
Otec: EGON ze Šimárniku

Matka: KIRA od Jemiluk
Majiteľ: Ing.Michal Štefančík, Timravy 5, 071 01 Michalovce, mobil: 0903 297 743

 

BRIX z Agrorevíru - beloš - 2009  FOTO

Výstava výborný,CAJC,RCAC,RCACIB,BOB
Skúšky JS,ŠVP,FS,VS,MŠK - I.c. RCACT. MFH - III.c.
Otec:GASTON z Těšinovských bukú

Matka: FENDY u Klobásné
Majiteľ: Štefan Žiak, Zvolenská 161/66, 962 02 Vígľaš, mobil: 0907 750 992

 

Línia: VII.

 

LUC Maholánsky les - hnedák - 2012

Výstava výborný: 20x V1, 1x KV, 1x VSV, 3x CAJC, 17x CAC, 1x RCAC, 11x CACIB, 1x RCACIB, 1x BOS,15x BOB, SŠKM, SŠK, SGŠ, C.I.B., C.I.E.

skúšky: SVS III.c, JSS I.c, FSS I.c, LSS I.c, VP I.c, VSS II.c, MŠK III.c, MKS II.c, MKP 389b

Otec: TIMUR z Těšínovských bukú

Matka: AXA Patonykózy vadász

Majiteľ: Erika Kolesárová, Bottovo 80, 98041,  tel: 0903 502 387

 

HARD ze Šimárniku - beloš - 2008 - FOTO

Výstava výborný, CAC, R-CAC
Skúšky 2 x SV,LS,ŠVP,JS,VS - I.c. MRK,MFH,MKP - II.c.
Otec: CAR z Přestavlckého revíru

Matka: DORIA z Nemečiek
Majiteľ: Ján Danko, Kačanov 21, 072 05 Bracovce, mobil: 0915 387 520

 

Línia: IX.

 

BLESK s Březové stráně - hnedák - 2012

Výstava: veľmi dobrý

Skúšky: SV, JS, LS I.c, MKS, MŠK II.c, MDrK III.c

Otec: OSKAR od Jemiluk

Matka: Tina z Mutických vrškú

Majiteľ: Gábor Soóky, Horná potôň 188, 930 36 Dunajská Streda, tel: 0907 318028

 

Línia: X.

 

ESO Cerohaz-A+P - hnedák - 2010 - FOTO

Výstava výborný,CAC,KV,BOB
Skúšky JS,ŠVP,FS,VP, LSS, VSS - I.c., MJK - I.c. ,MKS - III.c., CACT
Otec: TIMUR z Těšínovských buku

Matka:CERA z Nemečiek
Majiteľ: Pavel Zahorec, Javorová 9, Hurbanovo , mobil: 0905 241 876

 


 

ZOZNAM CHOVNÝCH SÚK PÔSOBIACICH NA SLOVENSKU pre rok 2017

 

1. CERA Cerohaz A + P belka Výstava výborná CAC KV
2008 Skúšky JS,FS, VP, LS - I.c. , VS - III.c., SO - 4,
Majiteľ: Pavel Zahorec, Javorová 9, Hurbanovo, mob: 0905 241 876

 

2. CITA Rybnov, hnedka, Výstava: výborná

2009, Skúšky: JS - I.c., SO - 4,

Majiteľ: Ing. Michal Štefančík, Timravy 5, 071 01 Michalovce, mob.: 0949 550 024
 

3. AMBRA z Havlovky, belka, Výstava: výborná, CAC, KV

2010, Skúšky: JS - I.c, SO - 3,

Majiteľ: Ing. Pavol Vittek, Plavecký Peter, 906 35, 0918 616 547

 

4. ERA Cerohaz  - A+P, hnedka, Výstava:10x  výborná, 5x CAC, 5x CACIB, 5x BOB

2010, Skúšky: JSS I.c, FSS II.c, SO - 4

Majiteľ: Jozef Lechner, Dúbravská 2, 040 15 Košice-Šaca, tel: 0904 866 040

 

5. DARKA od Juhása, belka, Výstava: výborná, CAJC, R. CACIB, CAC

2011, Skúšky JS - I.c., SO - 4,

Majiteľ: Ľuboš Juhás, Viničná 16, 919 34 Biely Kostol, mob. 0949 212 694

 

6. BOJA z Pištíských Blat, belka. Výstava. veľmi dobrá

2009, Skúšky: JSS I.c

Majiteľ: Ing. Stanislav Becík, PhD, Komenského 6, 941 31 Dvory nad Žitavou tel: 0905 224 616

 

7. LARA Maholánsky les, knedka, Výstava: veľmi dobrá

2012, Skúšky: SVS, JSS, FSS I.c, SO-3

Majiteľ: Boris Krajča, Fraňa Kráľa 20, 811 05 Bratislava  tel: 0903 456 288

 

8. LEJLA Maholánsky les, hnedka, Výstava: výborná

2012, Skúšky: SVS, JSS, FSS I.c, MŠK II.c, SO -3

Majiteľ: Mikuláš Ižo, Hurbanova ves 50, 903 01, tel: 0905 213 830

 

9. LILI Maholánsky les, belka, Výstava: výborná CAC KV

2012, Skúšky: SVS, JSS, FSS I.c, MŠK II.c,  SO - 4

Majiteľ: Dezider Sabo, Kostolná pri Dunaji 41,  925 25  tel: 0910 564 602